Om ViS

Riksförbundet Visan i Sverige verkar för visan i alla former och färger.

Riksförbundet Visan i Sverige, förkortat ViS bildades 2005 och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation öppen för alla som är engagerade för visans sak. Detta inkluderar även låtskrivare, singer/songwriters.

Idag har ViS drygt 4000 medlemmar genom sina trettio medlemsföreningar, som förutom visföreningar även innefattar litterära sällskap, utbildningar, festivaler och arrangörer. Under 2020 beslutades att man även kan teckna ett personligt medlemskap.

ViS uppgift är att synliggöra visan i alla dess former, stimulera människor att själva och i gemenskap med andra odla visan samt representera visan gentemot myndigheter, företag, media och andra organisationer.