porträtt-aw-sv

Administration
Anna Wirsén, verksamhetsutvecklare

Tel: 0733 30 60 90
anna.wirsen@visanisverige.se

 

Styrelse och valberedning
Kontakt och e-post här.

Kontakt

Övergripande frågor om förbundet
info@visanisverige.se

 

Presskontakt
Niclas Abrahamsson
ordförande@visanisverige.se

 

Post- och faktureringsadress
Riksförbundet Visan i Sverige
c/o Anders Gunnarsson
Stormfågelstigen 3
451 79 GRUNDSUND

Org.nr: 802431-5114
Plusgiro 30 93 64-8
IBAN: SE83 9500 0099 6042 0664 5436
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

 

Tidskriften Visor
redaktion@visanisverige.se
prenumeration@visanisverige.se
Konto för tidningsprenumerationer:       plusgiro 66 45 43-6