OBS! Krisstipendium 3
a
nsökan öppen 13 jan - 3 feb

Läs mer på Konstnärsnämndens hemsida.

Söka bidrag

Nedan hittar du korta beskrivningar av fonder, stiftelser, myndigheter och andra källor där du kan söka bidrag till projekt och verksamheter som du planerar i din förening.
Följ gärna Riksförbundet ViS Facebooksida där vi går ut med info och påminnelse om anmälningsperioder.

Vi bistår gärna våra medlemmar i ansökningsprocessen. Mejla till info@visanisverige.se så hör vi av oss för att diskutera vad vi eventuellt kan hjälpa till med.


Statens Kulturråd

Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Här är datum för ansökningsperioder under 2021.

Musikutgivning (fonogram)
02 februari 2021 – 02 mars 2021
10 augusti 2021 – 07 september 2021

Projektbidrag till konsertverksamhet. Nyinsatt stöd våren 2021.
23 mars 2021 – 20 april 2021

Projektbidrag till musikarrangörer
Våren 2021 välkomnas musikarrangörer att söka projektbidrag inom ett nytt stöd, projektbidrag till konsertverksamhet.
14 september 2021 – 12 oktober 2021

Samverkan med komponister
28 januari 2021 – 25 februari 2021
24 augusti 2021 – 21 september 2021

Turnébidrag till fria musikgrupper
Våren 2021 välkomnas fria musikgrupper att söka bidrag för turnéer inom ett nytt stöd, projektbidrag till konsertverksamhet.
23 mars 2021 – 20 april 2021

Verksamhetsbidrag till fria musikgrupper
20 april 2021 – 18 maj 2021

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer
14 september 2021 – 12 oktober 2021

 

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till yrkesverksamma konstnärer bl.a. inom musik. Stödet riktar sig främst till den som är enskild frilansande konstnär, bosatt i Sverige och/eller till den som har sin konstnärliga verksamhet förlagd här. 

Ansökningsperioder 2021:

Internationellt utbyte och resebidrag
23 okt - 27 jan 2021
28 jan - 29 april 2021
30 april - 31 aug 2021
1 sep - 22 okt 2021

Krisstipendium 3
13 jan - 3 feb 2021

Residens i utlandet
30 okt - 12 feb 2021

Arbetsstipendium
19 jan - 24 feb 2021

Projektbidrag
3 maj - 1 juni 2021

Nationellt residens, Studio Acusticum, Piteå
18 juni - 31 aug 2021

 

Statens Musikverk

Musikverket främjar ett varierat musikaliskt utbud präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. I uppdraget ingår att ge ekonomiskt stöd till nyskapande samarbetsprojekt i musiklivet. Stödet bidrar till gränsöverskridande möten, konstnärlig förnyelse och långsiktig utveckling – nationellt och internationellt.

Projektstöd - nästa ansökningsomgång är öppen 1 –22 feb 2021

 


Stöd från region och kommun

De flesta regioner har olika former av stöd för kulturverksamhet. Gå in på din regions hemsida och läs under rubriken kultur så får du en bild av vilka ekonomiska bidrag som kan sökas.

Varje kommun har en kulturförvaltning alternativt en kultur- och fritidsförvaltning där man förfogar över medel till olika kulturevenemang. På kommunens hemsida kan man oftast utläsa vem man skall prata med för att undersöka möjligheten till bidrag eller stöd.

 


Nordiska Kulturfond

Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.

 

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk Kulturkontakt administrerar fyra stödprogram inom kulturområdet för att skapa projekt och skapa möten mellan kulturarbetare. Det gemensamma för de projekt som stöds är att de har en nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden.

 


Allmänna Arvsfonden

Här finns information om Allmänna Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet.

 

Clara Lachmanns fond

Stiftelsen Clara Lachmanns fond för befrämjande av den skandinaviska samkänslan.

 

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor

Inom myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor ryms bl.a. fd. Ungdomsstyrelsen. Här kan du läsa om de olika bidragsmöjligheter som MUCF förmedlar.

 

Sparbanksstiftelsen Skåne

Stiftelsen stödjer bl a projekt, riktade mot utbildning, kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.

 

Sten K Johnsons Stiftelse

Stiftelsen riktar sig till individer, organisationer och företag (med skånsk anknytning) som har visioner och handlingskraft för att utveckla projekt inom utbildning, bildning, medicin, teknik, entreprenörskap, litteratur och musik. I Sten K Johnsons anda ska stiftelsen stödja gränsöverskridande initiativ och nytänkande individer som vågar ge sig in i oprövade landskap för att utveckla nya vägar framåt.

 

Svenska PostkodStiftelsen

Postkodstiftelsens syfte är att främja en hållbar utveckling genom att stödja allmännyttiga organisationer såväl i Sverige som internationellt inom områdena människors levnadsvillkor, natur och miljö, kultur, samt idrott.