Medlemsförmåner

Personligt medlemskap

Som enskild medlem i Riksförbundet Visan i Sverige har du följande förmåner:

  • Du erhåller ViS nyhetsbrev med information om vad som händer i förbundet
  • Du får tillgång till ett nätverk av personer med samma intresse som du
  • Du får två nummer av magasinet Visor årligen
  • ViS kan bistå dig när det gäller att söka pengar och stöd för din verksamhet
  • ViS kan hjälpa dig om du vill starta en visförening

 

Föreningsmedlemskap

Som medlemsorganisation i Riksförbundet Visan i Sverige har du följande förmåner:

  • Din förening erhåller ViS nyhetsbrev med information om vad som händer i förbundet
  • Din förening får ett mycket förmånligt erbjudande att prenumerera på magasinet Visor som kommer med två nummer årligen
  • ViS kan bistå dig när det gäller att söka pengar och stöd för din verksamhet
  • ViS har tecknat en organisationsförsäkring som omfattar även din förening, se nedan.

 

Organisationsförsäkring

Riksförbundet Visan i Sverige har tecknat en organisationsförsäkring, som gäller för riksförbundet och dess medlemsorganisationer. Försäkringen gäller inom Norden.

Om du är förtroendevald eller utför ett uppdrag åt ViS eller någon av dess medlemsorganisationer är du försäkrad enligt nedan. Din förening är försäkrad mot exempelvis förskingring. Om din förening ordnar en konsert behöver föreningen inte teckna någon separat evenemangsförsäkring.

Enskilda medlemmar i ViS omfattas inte av försäkringen om de inte utför uppdrag åt någon medlemsförening.

Läs hela försäkringsdokumentet