Bli medlem i Visan i Sverige

Personligt medlemskap

Från och med hösten 2020 kan man bli direktansluten medlem i ViS, Riksförbundet Visan i Sverige. Medlemskapet är öppet för alla som tycker om visor, lyssnar på visor, sjunger visor, skriver visor eller arrangerar visträffar, viskonserter eller visfestivaler.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är gratis fram till årsmötet våren 2021. Då kommer medlemsavgiften för direktanslutna medlemmar att bestämmas.

Så här gör du:
Skicka ett mail till info@visanisverige.se med följande uppgifter
namn
postadress
mailadress
Vi behöver också kön och ålder.
Detta är uppgifter som Kulturrådet frågar efter när vi söker pengar där.

Dina insända uppgifter kommer att behandlas i överenstämmelse med GDPR, Dataskyddsförordningen.

Föreningsmedlemskap

Om ni är en ideell förening, organisation eller verksamhet och kan identifiera er med begrepp som “visa” och/eller “singer/songwriter” så är det här ett riksförbund som är till för er! Här skapas en mötesplats för alla våra engagerade medlemmar. Hos oss möts artister, arrangörer, entusiaster mm med samma intresse, funderingar och förutsättningar. Vi hjälper dig och din förening med konkreta råd och kontakter, samordnar insatser, ordnar utbildningar, seminarier och mycket annat roligt!

Vem kan bli medlem?
Enskilda, organisationer, verksamheter eller ideella föreningar som arbetar i enlighet med RVS målsättningar.

Föreningsavgift
Vid bildandet av RVS bestämdes att ekonomin inte skall vara ett hinder för medlemskap. Därför behöver din förening bara investera 500 kronor per år samt tre kronor per medlem och år. Vi utgår från det antal medlemmar som anges i er senaste verksamhetsberättelse. Är ni många medlemmar har vi dessutom satt ett tak på max 1000 kronor per visförening och år. För övriga organisationer och verksamheter prövas och beslutas årsavgiften av styrelsen.

Intresseanmälan
Maila följande uppgifter till medlem@visanisverige.se
Namn
Förening
Telefonnummer
Epost
Vi ser fram emot er ansökan om medlemskap!